Techniek Aquaria

Misschien maakt dit de hobby zo spannend, vernieuwend en mooi. Naast levende have heb je toch ook techniek nodig om dit alles zo mooi mogelijk in stand te houden. In ons ruime assortiment vindt u dan ook wat u nodig heeft, filterpompen, reactoren, Co2 bemesting... veel plezier!